L’adolescenza bilingue / Dvojezično najstništvo

M. Grgič, S. Pertot
SLORI, Trst, 2022

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je pobudnik in izvajalec novega aplikativnega projekta, s katerim želi prispevati k razvoju sporazumevalne zmožnosti v slovenščini med slovensko govorečimi najstniki in najstnicami v Italiji. Projekt, ki ga sofinancira Služba za slovenski jezik Ministrstva za kulturo RS, predvideva vrsto dejavnosti, s katerimi avtorici v izbrani ciljni skupini promovirata rabo slovenskega jezika ter spodbujata bralno pismenost in uporabo digitalnih jezikovnih virov.

Glavno aktivnost projekta predstavlja spletna in tiskana izdaja priročnika, v katerem so zbrani nasveti staršem, učiteljem in vzgojiteljem, animatorjem, svetovalnim službam ter najstnikom in najstnicam. Avtorsko delo sta prispevali jezikoslovka in prevajalka dr. Matejka Grgič ter psihologinja in psihoterapevtka dr. Susanna Pertot. V gradivu so tudi hiperpovezave do vseh najpomembnejših spletnih virov, orodij in portalov za slovenski jezik ter za jezikovno kombinacijo slovenščina-italijanščina.

Dvojezična brošura je objavljena na spletni strani www.smejse.it/najstniki, 5000 tiskanih izvodov pa so brezplačno prejele šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji ter druge slovenske organizacije, ki delujejo na območju naselitve slovenske manjšine v Italiji (dijaški domovi, kulturna in športne društva, knjižnice …).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se