Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu

Sonja Novak Lukanović (ur.)
INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Trst, Ljubljana, 2019

Publikacija Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi je nastala po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med letoma 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) v Celovcu ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu.

Zvezek s podnaslovom Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu je zadnji od skupno štirih zvezkov in obravnava specifično problematiko jezikovnega profila mladih v njihovem bivanjskem okolju.

V prvi monografiji, ki je izšla novembra 2017, smo obravnavali splošni položaj mladih, v drugi, ki je izšla maja 2018, smo se posvetili identitetnim opredelitvam mladih, v tretji monografiji, ki je izšla oktobra 2018, smo po vseh štirih slovenskih zamejstvih predstavili in medsebojno primerjali številne vidike družbene participacije mladih, v četrti in hkrati zadnji monografiji, ki izhaja leto pozneje, novembra 2019, pa beseda teče podrobno o jezikovnem profilu mladih v slovenskih zamejstvih v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem.

Publikacija je dostopna na spletni strani: https://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QWOOJKJY/3f55542c-3652-48a8-8ae0-81f3ad62d1aa/PDF

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se