Identitete opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu

Milan Obid (ur.)
INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Celovec, Ljubljana, 2018

Publikacija Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi je nastala po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med leti 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV), Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI), Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ) in Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI). Zvezek s podnaslovom Identitete opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu je drugi od skupno štirih zvezkov. Medtem ko je bil v prvem zvezku obravnavan splošni položaj mladih, je v tej monografiji predstavljena in med vsemi štirimi zamejstvi medsebojno primerjana identitetna opredelitev mladih. Zvezek je strukturno zastavljen tridelno, vsebuje tematsko naravnan uvodni teoretično-metodološki, središčni empirični in zaključni komparativni del. Štiri osrednja poglavja so razdeljena po lokacijah – obravnavajo mlade v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, uvodni in zaključni del je prispeval urednik, Milan Obid. Prispevek o mladih v slovenskem v zamejstvu v Italiji je pripravila Zaira Vidau.

Monografija predstavlja kakšne so razlike pri identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu, kakšen je njihov odnos do Slovenije in slovenščine ter kolikšnega pomena je vprašanje ohranjanja etnične in/ali jezikovne identitete med mladimi v posameznih državah.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se