Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku

Maja Mezgec
Univerzitetna založba Annales, sozaložnika Slovenski raziskovalni inštitut SLORI in Pedagoška Fakulteta Koper, 2012

Znanstvena monografija je izšla konec leta 2012 pri Univerzitetni založbi Annales, njena sozaložnika pa sta Slovenski raziskovalni inštitut SLORI in Pedagoška Fakulteta Koper. Raziskovalka v njej predstavlja izsledke raziskave o funkcionalni pismenosti v slovenščini med Slovenci v Italiji. Raziskovalno delo je usmerjeno k preučevanju stopnje funkcionalne pisemenosti v slovenskem jeziku, razmerju med stopnjo  funkcionalne pismenosti v slovenskem in italijanskem jeziku, analizi ključnih dejavnikov, ki  vplivajo na razvoj funkcionalne pismenosti v manjšinskem jeziku ter razmerju med stopnjo razvoja pisnih veščin v slovenskem jeziku in izpostavljenostjo slovenskemu jeziku. Postavlja se hipoteza, da so pripadniki manjšine, posebno tisti, ki so dokončali šolo z manjšinskim učnim jezikom, usvojili določen jezikovni standard in stopnjo funkcionalne pismenosti v obeh jezikih, manjšinskem in večinskem. Vendar  omejene možnosti uporabe slovenščine v javnosti in skromna uporaba slovenščine na delovnem mestu močno inhibirata uporabo in razvoj funkcionalne pismenosti v slovenskem jeziku v prid večinskemu italijanskemu jeziku. Zbrani podatki potrjujejo začetne raziskovalne hipoteze. Ob empiričnem delu je v prvem delu raziskave podan sodoben teoretski okvir, v katerem so predstavljena novejša spoznanja, ki se nanašajo na pismenost, funkcionalno pismenost in razvoj dvojezičnih govorcev.

Izsledki raziskave nudijo prve podatke o stopnji funkcionalne pismenosti v slovenskem jeziku Slovencev v Italiji in o njihovi zmožnosti poslovanja v slovenskem jeziku ter pomenijo osnovo za oblikovanje konkretnih predlogov za zvišanje nivoja funkcionalne pismenosti v slovenščini.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se