Ethnos in topos. Družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015.

Milan Bufon
Slovenska matica–Založba Annales–SLORI, 2020

Raziskava na podlagi izbora lokalnih primerov na tržaškem ozemlju osvetljuje podrobnejšo etnično, socialno in gospodarsko strukturo na nivoju posameznih krajev oziroma naselitvenih območij. Namen te socialnogeografske raziskave je, da s terenskim delom, pogovori z lokalnimi informatorji in kartografskimi prikazi pridobljenih podatkov ugotovi podrobno etnično in socialno strukturo obravnavanih krajev za današnji čas in to primerja s strukturo izpred petdesetih let. V nadaljevanju so predvidene tudi primerjave s stanjem v letu 1910. S pomočjo te raziskave bodo prvič znani podrobnejši realni podatki o etnično-jezikovni strukturi s Slovenci tradicionalno poseljenih krajev, ugotovljeno pa tudi spreminjanje njihove socialne in etnične strukture oziroma območij pod vplivom procesov urbanizacije in rastoče etnične in socialne integracije med mestom in podeželjem, in sicer v treh ključnih obdobjih: v današnjem postindustrijskem obdobju, v povojnem obdobju industrializacije (okrog leta 1965) in v predindustrijskem obdobju (leta 1910). V podeželskem okolju bo opravljena tudi analiza spremembe izrabe tal za vsa tri navedena obdobja.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se