Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu

Devan Jagodic (ur.)
INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Trst, Ljubljana, 2018

Publikacija Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi je nastala po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med letoma 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) v Celovcu ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu. Zvezek s podnaslovom Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu je tretji od skupno štirih zvezkov in obravnava specifično problematiko družbene participacije mladih v njihovem bivanjskem okolju. Zvezek je strukturno zastavljen tridelno, vsebuje tematsko naravnan uvodni teoretično-metodološki, središčni empirični in zaključni primerjalni del. Štiri osrednja poglavja so razdeljena po lokacijah – obravnavajo mlade v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem. Uvodni in zaključni del je prispeval urednik Devan Jagodic. Prispevek o mladih v slovenskem v zamejstvu v Italiji je pripravila Zaira Vidau.

Monografija prikazuje raziskovalne izsledke o skupnih značilnostih in raznolikosti družbene participacije mladih v kontekstu štirih slovenskih skupnosti v zamejstvu. Skupne značilnosti participacije mladih zamejcev odražajo identitetne izbire in življenjske vzorce mladih, usmerjene k individualizmu, ki so (razvojnopsihološko in generacijsko) enake drugim mladim, odraščajočim v dobi globalizacije. Na različnost participacije mladih zamejcev (izrazi se v medsebojni primerjavi) vpliva socializacija v specifičnih družbenih kontekstih (od družine do države).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se