Atti del Simposio sui problemi socioeconomici e ambientali degli sloveni in Italia, Vol. I-II

Trieste, SLORI, EST, 1978

Glede na visoko število prispevkov se zbornik simpozija o socioekonomskih in prostorskih vprašanjih Slovencev v Italiji, ki ga je Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu priredil leta 1978, deli v dva zvezka. Prvi obsega referate, ki obravnavajo položaj v Tržaški in Goriški pokrajini, medtem ko je drugi zvezek posvečen nekoliko različni situaciji v Videmski pokrajini. Posebno mesto zavzema v okviru zbornika uvodni referat Vladimira Klemenčiča in Karla Šiškoviča, ki opredeljuje problematiko z vsebinskega in teoretičnega vidika ter s tem načenja za nacionalne in etnične manjšine pomembna vprašanja lastnega družbenega in ekonomskega razvoja.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se