A Community at the Heart of Europe. Slovenes in Italy and the Challenges of the Third Millennium

N. Bogatec, Z. Vidau (ur.)
Cambridge Scholars Publishing v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom,
Cambridge, 2020

Knjiga prinaša poglobljen vpogled v sodobno družbeno stvarnost Slovencev v Italiji, predvsem pa analizira razvoj te skupnosti po zgodovinskih ločnicah od padca Berlinskega zidu, nastanka Republike Slovenije, njene demokratizacije in poznejše pridružitve Evropski uniji. Monografija pomeni mednarodno priznanje že objavljene italijanske (Una comunità nel cuore dell’Europa. Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, Carocci editore, 2016) in slovenske izdaje (Skupnost v središču Evrope. Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, ZTT in SLORI, 2017). Posebno pozornost namenja družbenim in gospodarskim spremembam znotraj slovenske manjšine v zadnjih petindvajsetih letih, ki izhajajo iz novih političnih okoliščin, povezanih z lokalnim in mednarodnim dogajanjem, in iz novih življenjskih izzivov, s katerimi se skupnost sooča zaradi posebne vpetosti v svoje okolje.

Uredniško delo sta vodili raziskovalki Norina Bogatec in Zaira Vidau, ob podpori preostalih članov uredniškega odbora, ki so ga sestavljali strokovnjaki s področja narodnih in jezikovnih skupnosti. Avtorji člankov so raziskovalci, akademiki in poznavalci različnih ved, nekateri pa so tudi predstavniki skupnosti, s katerimi Slovenci v Italiji razvijajo medkulturne in čezmejne dejavnosti: to so predstavniki italijanske večinske skupnosti in nosilci furlanskega jezika iz dežele FJK ter slovenske in italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Interdisciplinarni pristop raziskovalnega dela je omogočil poglobljeno in razčlenjeno analizo, ki temelji na znanstveni in strokovni metodologiji dela ter bogatem bibliografskem gradivu.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se