2022

 • BOGATEC N., BREZIGAR S., MEZGEC M. (2022), Pouk na daljavo v drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji v času pandemije bolezni covid-19, v J. Drobnič in dr. (ur.), Vzgoja in izobraževanje v času covida-19/Education during the Time of Covid-19, Koper, Založba Univerze na Primorskem, 213-236. PDF
 • BREZIGAR, S., GRGIČ, M., JAGODIC, D. (2022). Koncept deželne jezikovne politike za slovenščino : teoretska izhodišča, cilji, področja ukrepanja in institucionalni okvir. V: JAGODIC, Devan (ur.). Tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine, Trst, 12. in 19. november 2021. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. PDF
 • GRGIČ, M. (2022). Slovenščina v Italiji : dolžnost, pravica, izziv. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in književnost med kulturami : [Slovenski slavistični kongres, 2022, Trst/Trieste in Koper/Capodistria, 29. september – 1. oktober 2022]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2022. Str. 491-500. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 32.
 • GRGIČ, M. (2022). Javna raba jezika med simboliko in funkcionalnostjo : slovenščina v Italiji. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Govor in prostor. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 153-165. ISBN 978-961-7128-80-2. PDF
 • GRGIČ, M. (2022). Ne prvi, ne drugi, ne tuji, pa vendar naš, čeprav tuj : slovenski jezik v Italiji kot epistemološko vprašanje. V: PIRIH SVETINA, Nataša (ur.), FERBEŽAR, Ina (ur.). Na stičišču svetov : slovenščina kot drugi in tuji jezik. 1. natis. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 109-116. Zbirka Obdobja, 41. ISBN 978-961-297-026-0. ISSN 1408-211X. PDF
 • GRGIČ, M., PACLICH, F. (2022). Centralni urad za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji – Julijski krajini : pregled delovanja in novi izzivi. V: JAGODIC, Devan (ur.). Tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine, Trst, 12. in 19. november 2021. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2022. PDF
 • GUARDIANCICH, I. (2022). When Political Rights Do Not Translate into Economic Power: The Rise and Fall of the Slovenian Minority’s Economy in Italy (1954-2020). Nationalities Papers, PDF
 • JAGODIC, D. (urednik) (2022). Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, Trieste, 12 e 19 novembre 2021. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2022. 244 str., ilustr. PDF
 • JAGODIC, D. (urednik) (2022). Tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine, Trst, 12. in 19. november 2021. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2022. 230. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, M. (2022). Pouk slovenščine v Furlaniji – Julijski krajini med epidemijo covida-19 : raziskovalna spoznanja in metodološki okvir za pripravo gradiv. V: MLEKUŽ, Ana (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive : [znanstvena monografija = scientific monograph]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Str. 67-79, 182-184. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 43. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, Maja. Vzgoja in izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in književnost med kulturami : [Slovenski slavistični kongres, 2022, Trst/Trieste in Koper/Capodistria, 29. september – 1. oktober 2022]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2022. Str. 507-509. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 32.
 • MEZGEC, M., GLIHA KOMAC, N. (2022). Večjezično izobraževanje v Kanalski dolini in položaj slovenščine. V: PIRIH SVETINA, Nataša (ur.), FERBEŽAR, Ina (ur.). Na stičišču svetov : slovenščina kot drugi in tuji jezik. 1. natis. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 231-238. Zbirka Obdobja. PDF
 • POPIČ, D. (2022) Digitalna podpora slovenskemu jeziku v stiku. V: PIRIH SVETINA, Nataša (ur.), FERBEŽAR, Ina (ur.). Na stičišču svetov : slovenščina kot drugi in tuji jezik. 1. natis. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 281-290, ilustr. Zbirka Obdobja, 41. ISBN 978-961-297-026-0. ISSN 1408-211X. PDF
 • VIDAU, Z. (2022). Ocena izvajanja določil iz 10. člena Zakona št. 38/2001 o krajevnih imenih in javnih napisih : [strokovno poročilo]. V: JAGODIC, Devan (ur.). Tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine, Trst, 12. in 19. november 2021. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2022. Str. 75-107, ilustr. PDF

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se