2020

  • BOGATEC N. (2020), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2021, Gorica, GMD, 77-85.
  • BREZIGAR, S., VIDAU, Z., Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični participaciji Slovencev v Italiji. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, ISSN 0354-0286. [Tiskana izd.], 2020, št. 84, str. 131-148. PDF
  • GRGIČ, M. La didattica delle lingue minoritarie tra Italia e Slovenia: a margine del progetto transfrontaliero Eduka2. V: BOCALE, Paola (ur.), PANZERI, Lino (ur.). Multilinguismo ed italofonia in Europa centro-orientale: profili linguistici e giuridici: atti del Convegno tenutosi presso l’Università degli studi dell’Insurbia, (Como, Chiostro di sant’Abbondio) il 9 novembre 2018. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, cop. 2020. Str. 41-58, ilustr. Le lingue del diritto, 9. ISBN 978-88-28-82014-7. [COBISS.SI-ID 16962819] PDF
  • GRGIČ, M. Kdo se boji slovenščine? : ideološko načrtovanje in (ne)implementacija jezikovnih strategij med Slovenci v Italiji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2020, letn. 57, posebna št., str. 109-126. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 10832620] PDF
  • GRGIČ, Matejka. Managing language diversity: current issues and challenges (in Slovenia and in Europe): paper presented at the Alpe-Adria-University of Klagenfurt/Celovec, Institut für Kulturanalyse, on 28.01.2020. [COBISS.SI-ID 10816236] PDF
  • GRGIČ, Matejka. Terminology as a cultural project: the consequences of the double standard in a minority context. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.). Language and culture in the intercultural world. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 102-124, ilustr. ISBN 1-5275-5688-3, ISBN 978-1-5275-5688-1. [COBISS.SI-ID 47565827] PDF
  • MELINC MLEKUŽ, M. (2020): Fluidne identitete – študija primera šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu (Italija). V: Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vplivi raziskovanja in prakse (ur. Mitja Žagar idr., zbornik). 5. znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. PDF
  • MEZGEC, M. Profesionalni razvoj in pedagoško usposabljanje visokošolskega učitelja. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 26, št. 2, str. 75-85. ISSN 1318-5160. PDF
  • VIDAU, Z. Legal framework for the protection of the Slovene national community in Italy. V: BOGATEC, Norina (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). A community at the heart of Europe: Slovenes in Italy and the challenges of the third millennium. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2020, str. 48-55. PDF
  • VIDAU, Z. Political participation of the Slovene national community in Italy. V: BOGATEC, Norina (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). A community at the heart of Europe: Slovenes in Italy and the challenges of the third millennium. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2020, str. 211-231 PDF

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se