2019

 • BOGATEC, Norina (ur.) (2019), Classi transfrontaliere – Percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera. Unità di apprendimento per le penultime e ultime classi delle scuole secondarie di I° grado in Italia e delle scuole elementari in Slovenia / Čezmejni razredi – Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Učne enote za predzadnje in zadnje razrede osnovnih šol v Sloveniji in prvostopenjskih srednjih šol v Italiji, SLORI, Trst. PDF
 • GRGIČ, Matejka. Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, no. 83, str. 35-50. PDF
 • GRGIČ, Matejka. Slovenian in Italy : questioning the role of rights, opportunities, and positive attitudes in boosting communication skills among minority language speakers. Europäisches Journal für Minderheitenfragen. 2019, vol. 12, no 1/2, str. 126-139. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, Maja (2019). Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, ISSN 0354-0286. [Tiskana izd.], no. 83, str. 67–82. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, Maja (2019). Učni načrt za pouk slovenščine na prvostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 27.
 • MELINC MLEKUŽ, Maja et. al (ur.): Denar in dom. Didaktično gradivo za drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2019. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, Maja et. al (ur.): Radi potujemo. Didaktično gradivo za drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2019. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, Maja et. al (ur.): Varstvo okolja, naložba v prihodnost. Didaktično gradivo za drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2019. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, Maja et. al (ur.): Videoigrice in tehnologija. Didaktično gradivo za drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2019. PDF
 • MELINC MLEKUŽ, Maja et. al (ur.): Zmigaj se! Didaktično gradivo za drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2019. PDF
 • MEZGEC, Maja. Cross-border higher education for primary school teachers : the case at the italo-slovene border. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, no. 83, str. 21-34. PDF
 • KRMAC, Nina, KOVAČIČ KUZMIČ, Martina, MEZGEC, Maja. Model informiranja in svetovanja za čezmejne študente = Modello di informazione e orientamento rivolto agli studenti transfrontalieri. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; = Capodistria: Università del litorale, Facoltà di studi educativi; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI); = Trieste: Istituto sloveno di ricerche (SLORI), 2019. Eduka 2 – čezmejno upravljanje izobraževanja. PDF
 • MEZGEC, Maja, KOVAČIČ KUZMIČ, Martina, KRMAC, Nina. Priročnik za čezmejne študente. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019. 33, 33 str., ilustr. PDF

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se