Živa slovenščina

Projekt, financiran v okviru Pobud posebnega pomena, namenjenih vrednotenju zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine (D.Z. 26/2007, čl. 18, odst. 2, črka d)

Nosilec projekta: Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.)
Partnerji: SLORI, Licej F. Prešeren v Trstu, Licej P. Trubar v Gorici
Vodja projekta: dr. Matejka Grgič
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec
Obdobje izvajanja projekta: 2016

Projekt je bil namenjen razvijanju sposobnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku v različnih vsakodnevnih okoljih za dijake srednjih šol druge stopnje s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici. Predvidena je bila priprava didaktičnih pripomočkov in izvedba jezikovnih delavnic za dijake. Cilji projekta so bili širjenje znanja slovenskega jezika v smislu razvijanja poznavanja splošnih pogovornih različic, da znanje jezika naj ne bo omejeno na narečje in knjižni jezik; zajezitev oddaljevanja standarda slovenskega splošnopogovornega jezika v FJK od standarda slovenskega splošnopogovornega jezika v osrednji Sloveniji; priprava ustreznih didaktičnih pripomočkov.

Projekt se je v letu 2016 uspešno zaključil. Delavnicam je sledilo približno 100 dijakov srednjih šol druge stopnje s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici. Nastali didaktični pripomočki so na voljo tako mladim kot učnemu kadru v tiskani in spletni različici.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se