Zbornik prispevkov mednarodne konference »MIN.CEI – International seminar on models of political participation and self-governance of national minorities in Cei member states«

Publicistični projekt

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau
Obdobje izvajanja projekta: 2017

Mednarodni seminar, ki je potekal v petek, 17. junija 2016, v Trstu, je obravnaval modele politične participacije in samouprave narodnih manjšin z območja srednjeevropske pobude. Predmet razprave so bili različni modeli predstavništva narodnih manjšin v volilnih telesih in modeli delitve oblasti, posvetovalni mehanizmi manjšin, modeli samouprave manjšin, vključno s političnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, ter vpletenost manjšin v politike in programe čezmejnega sodelovanja. Na seminarju so sodelovali predstavniki akademskih sredin, raziskovalnih institucij in narodnih manjšin v zastopstvu desetih držav srednjeevropske pobude, in sicer iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Seminar je omogočil pregled in oceno trenutnega stanja glede obravnavanih vsebin, spodbudil pa je tudi izmenjavo dobrih praks.

V letu 2017 so izšli prispevki konference v posebni izdaji revije Razprave in gradivo/Treaties and documents v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja (INV). SLORI je sodeloval pri uredniškem delu.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se