Tržaške mestne elite na prehodu iz 19. v 20. Stoletje: Ustroj oblasti, povezave z Italijo, nacionalno vprašanje

Doktorsko delo

Vodja projekta: Štefan Čok
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2016

Tema doktorske naloge obravnava ustroj oblasti v Trstu na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Trst je kot stičišče narodov, kultur, jezikov, političnih in družbenih gibanj vedno nudil zahtevno, a hkrati zanimivo fascinantno vsebino zgodovinarju, ki se je z njim ukvarjal. Ta trditev velja tudi za tisti kratek odsek tržaške zgodovine, ki delo namerava obravnavati. Odnosi med italijansko in slovensko skupnostjo so zaznamovali v dobrem in slabem razvoj tega mesta. Vse do leta 1918 torej do konca prve svetovne vojne so bili italijansko-slovenski odnosi v mestu vpeti v širši kontekst avstrijskega, pozneje avstro-ogrskega cesarstva pod žezlom habsburške monarhije. Ravno na to obdobje se bo delo osredotočilo, točneje na drugo polovico 19. stoletja, ko je postopnemu političnemu, družbenemu in gospodarskemu vzponu slovenske prisotnosti v Trstu sledila vse večja zaostritev odnosov med različnimi narodnostmi skupnostmi.

V letu 2015 je kandidat dokončal pripravo doktorske disertacije, ki jo je uspešno zagovarjal decembra 2015 na Univerzi na Primorskem.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se