Študija primera o osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Romjanu

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: Univerza v Trstu in SLORI
Vodja projekta: dr. Federico Tenca Montini.
Odgovorna za SLORI:  dr. Maja Melinc Mlekuž
Obdobje izvajanja projekta: 2019–2020

Univerza v Trstu in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) vodita raziskavo o kulturnih identitetah in identifikacijskih procesih na obmejnem območju med Italijo in Slovenijo, v katero bodo vključeni profesorji in starši otrok, vpisanih v Osnovno šolo Ljubke Šorli v Romjanu in prvostopenjske srednje šole v Doberdobu. Namen raziskave je preveriti, kako šolanje otrok v slovenskem jeziku vpliva na njihov občutek pripadnosti in dojemanje sebe in družine.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se