Fluidne identitete: študija primera o osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Romjanu

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: Univerza v Trstu in SLORI
Vodja projekta: dr. Federico Tenca Montini.
Odgovorna za SLORI:  dr. Maja Melinc Mlekuž
Sodelujejo: Norina Bogatec, dr. Matejka Grgič, dr. Devan Jagodic in profesor Univerze v Trstu, dr. Moreno Zago
Obdobje izvajanja projekta: 2019–2022

Univerza v Trstu in SLORI vodita raziskavo o kulturnih identitetah in identifikacijskih procesih na obmejnem območju med Italijo in Slovenijo, v katero so vključeni profesorji in starši otrok, vpisanih v Osnovno šolo Ljubke Šorli v Romjanu in prvostopenjske srednje šole v Doberdobu. Raziskava osvetljuje zgodovinsko in sociološko umestitev Osnovne šole Ljubke Šorli v Romjanu in proučuje vzgibe družin za vpis otrok, katerih prvi jezik ni slovenski, v šolo s slovenskim učnim jezikom; okoliščine, ki vplivajo na to odločitev; vključenost teh družin v slovensko narodno in jezikovno skupnost v Italiji, pa tudi dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učenja in usvajanja jezika ter potek vzgojno-izobraževalnega dela.
Na vprašalnik, ki je zajemal 36 strukturiranih vprašanj, od jezikovnega in kulturnega ozadja družin do njihovega doživljanja šole, je odgovorilo skupno 183 staršev, od tega 127 staršev učencev, ki obiskujejo osnovno šolo, in 56 staršev dijakov, ki so šolanje nadaljevali na prvostopenjski srednji šoli v Doberdobu. Izsledke kvantitativne raziskave so dopolnili polstrukturirani globinski intervjuji s sedemnajstimi starši in petnajstimi strokovnimi delavci s področja vzgoje in izobraževanja, ki poučujejo v OŠ Ljubke Šorli v Romjanu in Prvostopenjski srednji šoli Doberdob.
Izsledki raziskave so bili do sedaj že predstavljeni na 5. znanstveni konferenci Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse v organizaciji Pedagoškega inštituta v Ljubljani in 18. mednarodni konferenci o manjšinskih jezikih (ICML), ki je v spletni obliki potekala v Bilbau v Španiji. V pripravi je znanstvena monografija, kjer bodo poleg rezultatov raziskave, dr. Federica Tence Montinija in dr. Maje Melinc Mlekuž, objavljeni prispevki tudi drugih Slorijevih raziskovalcev: Norine Bogatec, dr. Matejke Grgič in dr. Devana Jagodica, ter profesorja z Univerze v Trstu, dr. Morena Zaga. Monografija bo izšla v drugi polovici leta 2022.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se