Strokovna pomoč pri organizaciji Tretje deželne konference o zaščiti slovenske jezikovne manjšine in priprava zbornika prispevkov konference

Projekt, financiran iz izrednih sredstev

Naročnik: Deželni svet Furlanije Julijske krajine
Izvajalec: SLORI.
Odgovoren: dr. Devan Jagodic.
Sodelujejo: Adriana Janežič, dr. Maja Mezgec, dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc, dr. Zaira Vidau, Paolo Slamič.
Obdobje izvajanja projekta: 2019-2021

Deželni svet FJk je tudi tokrat zaupal SLORI-ju pomembno nalogo priprave strokovnih vsebin za tretjo izvedbo Deželne konference za zaščito slovenske jezikovne manjšine, ki bo predvidoma potekala novembra 2019. Tako kot pri prvi in drugi izvedbi konference v letih 2012 in 2017 bo SLORI tudi tokrat predstavil svoje raziskovalne izsledke v štirih tematskih referatih, ki jih je določil organizacijski odbor konference na prvem zasedanju decembra 2019. Teme, ki jih bo konferenca obravnavala, so: 1) Preverjanje izvajanja zaščitnih določil dež. zakona 26/2007: doseženi rezultati, težave in pomanjkljivosti (odgovorna: Adriana Janežič); 2) Pregled izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic Nediških dolin, Terske in Kanalske doline, s poudarkom na vprašanju učenja slovenščine v vrtcih in šolah Kanalske doline (odgovorna: dr. Maja Mezgec); 3) Centralni urad za slovenski jezik in mreža javnih storitev v slovenskem jeziku: doseženi rezultati, ocena trenutnega stanja, načrt dela za prihodnje obdobje (odgovorni: dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc); 4) Preverjanje stopnje izvajanja zaščitnih določil, predvidenih po 10. členu zakona 38/2001 o vidni dvojezičnosti (dr. Zaira Vidau). SLORI bo tudi poskrbel za ureditev dvojezičnega konferenčnega zbornika, zbral vsa poročila, prispevke in referate, poskrbel za njihov prevod in lektoriranje.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se