Strokovna pomoč pri implementaciji Temeljnega jezikovnega načrta za Glasbeno matico

Aplikativni projekt – strokovno svetovanje

Naročnik: Glasbena matica. Izvajalec: SLORI.
Odgovorna za SLORI: dr. Devan Jagodic in dr. Matejka Grgič
Obdobje izvajanja projekta: 2022-2023.

Temeljni jezikovni načrt (TJN) je kratek, jasen in pregleden dokument, ki opredeljuje specifične cilje, ukrepe in pričakovane rezultate Glasbene matice (GM) na področju jezikovnega načrtovanja. SLORI-jeva delovna skupina za slovenski jezik je v okviru sporazuma o sodelovanju z GM in na podlagi treh opravljenih srečanj z vodstvom ter uslužbenci podrobno preučila izhodiščno stanje organizacije, njene glavne potrebe, kritične točke in dobre prakse na področju rabe, znanja in promocije slovenskega jezika. Na osnovi pridobljenih informacij je delovna skupina izdelala TJN, na podlagi katerega je vodstvo GM postavilo temeljne standarde za učinkovito in uspešno jezikovno politiko organizacije. TJN opredeljuje posamezna področja jezikovnega načrtovanja, ugotavlja razvojne potrebe organizacije in določa prednostne cilje, ustrezne dejavnosti za njihovo uresničitev in predvidene učinke.

V letu 2023 je bil TJN na prošnjo naročnika dodatno obdelan in dopolnjen. Na sestanku so bili opredeljeni potrebni koraki za implementacijo TJN, pri kateri se naročnik poslužuje strokovne pomoči SLORI-jeve jezikovne skupine.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se