PoMATURI – Stanje nekdanjih maturantov drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Longitudinalni raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: SLORI in ravnateljstva slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu in Gorici
Vodja projekta: Norina Bogatec
Sodelovali: Anja Škarabot (2021, 2022), Alenka Verša (2022)
Obdobje trajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2017/2019

Raziskovalni projekt je nastal v sodelovanju s slovenskimi drugostopenjskimi šolami v Italiji in obravnava srednjeročne rezultate, ki jih maturanti teh šol dosežejo v sklopu nadaljnjega študija in vključevanja v svet dela. Na to temo je SLORI sicer že opravil nekaj raziskav, za zbiranje svežih podatkov pa je bil potreben nov metodološki pristop.

Namen raziskovalnega projekta PoMATURI je uvesti sistematično zbiranje podatkov o študijskih izbirah in delovnih izkušnjah dijakov, ki so maturirali na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji, ter statistično analizirati njihov položaj v dveh obdobjih: leto po maturi  in pet let kasneje. Zbiranje podatkov poteka s privolitvijo dijakov. Izjavo o sodelovanju podpišejo prostovoljno pred zaključkom maturitetnega izpita. Podatki o vpisu na univerzo, trenutni zaposlitvi oziroma morebitnem drugem delovnem razmerju in izkušnjah v tujini so zbrani s spletnim vprašalnikom.

V letu 2020 je podpisovanje privoljenj potekalo po spletu. Izjavo o sodelovanju je podpisalo le 34 ali 21 % od skupno 160 maturantov. V letu 2021 jih je na anketo odgovorilo 30 ali 88 %. Ker je število prijavljenih prenizko za verodostojno statistično obdelavo posameznega letnika maturantov, bomo njihove odgovore vključili v analizo daljšega obdobja matur.

Junija 2021 je privoljenje za sodelovanje pri projektu podpisala skoraj polovica (48 %) oziroma 75 od skupno 157 maturantov leta 2021.

V letu 2022 smo sestavili vprašalnik za anketiranje maturantov 4 leta po maturi. Poleti in jeseni je  potekalo anketiranje maturantov iz leta 2018 in 2021. Na vprašalnik je odgovorilo:

–           63 ali 45 % od skupno 141 dijakov iz leta 2018 oziroma 61 % od 103 podpisnikov izjave leto prej;

–           58 ali 37 % od skupno 156 dijakov iz leta 2021 oziroma 77 % od 75 podpisnikov izjave leto prej.

Jeseni je bila opravljena evalvacija projekta, iz katere izhaja ugotovitev, da so anketne skupine iz zadnjih izvedb številčno preskromne in premalo raznolike za statistično obdelavo in izvajanje uporabnih longitudinalnih analiz.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se