PoMATURI – Stanje nekdanjih maturantov drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Longitudinalni raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: SLORI in ravnateljstva slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu in Gorici
Vodja projekta: Norina Bogatec
Sodelovala: Anja Škarabot (2021)
Obdobje trajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2017/2019

Raziskovalni projekt je nastal v sodelovanju s slovenskimi drugostopenjskimi šolami v Italiji in obravnava srednjeročne rezultate, ki jih maturanti teh šol dosežejo v sklopu nadaljnjega študija in vključevanja v svet dela. Na to temo je SLORI sicer že opravil nekaj raziskav, za zbiranje svežih podatkov pa je bil potreben nov metodološki pristop.

Namen raziskovalnega projekta PoMATURI je uvesti sistematično zbiranje podatkov o študijskih izbirah in delovnih izkušnjah dijakov, ki so maturirali na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji, ter statistično analizirati njihov položaj v dveh obdobjih: leto po maturi  in pet let kasneje. Zbiranje podatkov poteka s privolitvijo dijakov. Izjavo o sodelovanju podpišejo prostovoljno pred zaključkom maturitetnega izpita. Podatki o vpisu na univerzo, trenutni zaposlitvi oziroma morebitnem drugem delovnem razmerju in izkušnjah v tujini so zbrani s spletnim vprašalnikom.

V letu 2020 je podpisovanje privoljenj potekalo po spletu. Izjavo o sodelovanju je podpisalo le 34 ali 21 % od skupno 160 maturantov. V letu 2021 jih je na anketo odgovorilo 30 ali 88 %. Ker je število prijavljenih prenizko za verodostojno statistično obdelavo posameznega letnika maturantov, bomo njihove odgovore vključili v analizo daljšega obdobja matur.

Junija 2021 je privoljenje za sodelovanje pri projektu podpisala skoraj polovica (48 %) oziroma 75 od skupno 157 maturantov leta 2021.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se