Sodobna slovenska književnost v Benečiji in Reziji – med potrjevanjem identitete in iskanjem novih pristopov

Raziskovalni projekt v režiji Inštituta 

Vodja projekta: dr. David Bandelj
Obdobje izvajanja projekta: 2014-2016

Raziskovalni projekt je želel ovrednotiti sodobno slovstveno ustvarjalnost Benečije in Rezije, predvsem spričo njene novodobne razpetosti med tradicijo in modernostjo. Namen raziskave je bil oblikovati prenovljen pogled na literarno ustvarjanje Slovencev v Benečiji in Reziji, ki bi lahko spričo izzivov današnjega časa postal model interkulturne literarne prakse, ki iz tega ne odvzema zapostavljanja ali odpovedovanja lastni identiteti. Raziskava je torej segala v območje interkulturnih študij in sociologije, poleg seveda literarne vede, predvsem v smeri raziskovanja literarnih polisistemov, saj je zahtevala poznavanje teritorija in njegovih družbeno-kulturnih silnic. Projekt je obsegal več faz: zbiranje podatkov – literarnih del, njihovo sistemsko obravnavo, sestavo znanstvenega prispevka, organizacijo znanstvenega posveta; objavo referatov v znanstveni reviji.

Referati, ki so bili predstavljeni na projektnem znanstvenem posvetu Sodobna literatura v Beneški Sloveniji med tradicijo in novimi izzivi (19. junija 2014), so bili v letu 2016 objavljeni v posebni številki slovenske revije Jezik in Slovstvo. Med objavljenimi prispevki je tudi znanstveni članek dr. Davida Bandlja, ki prinaša rezultate projektnega raziskovalnega dela.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se