Slovensko gledališče v Trstu: Od ljubiteljstva do zavestnega oblikovanja lastnega izraza

Raziskovalni projekt v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem (SSG) v Trstu in Slovenskim gledališkim muzejem v Ljubljani

Vodja projekta: dr. Bogomila Kravos
Obdobje izvajanja projekta: 2013-2016

Raziskovalni projekt je preučil razvoj gledališkega življenja med Slovenci na Tržaškem od sredine devetnajstega stoletja do današnjih dni in prikazal vpliv razvoja umetniških silnic na samozavest in splošno rast Slovencev v Trstu. Ob koncu devetnajstega stoletja se namreč gospodarska in kulturna trdnost med Slovenci tako prepletata, da proizvedeta na gledališkem polju specifični tržaški diskurz, torej tisto posebnost izražanja, ki jo zasledujejo vsi tržaški kulturni dejavniki (vsaj od Itala Sveva dalje). Neprekinjeno gledališko delovanje dokazuje vitalnost slovenske narodne skupnosti, ki se, kljub ustrahovalnim postopkom, ne odpoveduje svojemu bistvu – kulturi, ki jo potrjuje kot subjekta.

Realizacija projekta je predvidela več faz:

1. pregled dostopnih virov in arhivov (javnih in privatnih) do leta 1927;

2. rekonstrukcijo neraziskanega obdobja v letih 1920–1927 in delno raziskanega podtalnega delovanja v tridesetih letih v Trstu;

3. pregled delovanja v povojnem obdobju 1945–2000;

4. pripravo in tisk knjige v italijanščini, ki je izšla decembra 2015 ob 110. obletnici začetka rednega delovanja Slovenskega gledališča v Trstu v lastni dvorani.

V letu 2015 je avtorica nadaljevala z zbiranjem podatkov, ki so bili obdelani za objavo v zgoraj omenjeni znanstveni monografiji v italijanskem jeziku. Izdajatelji knjige so Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu in Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) v Ljubljani.

V letu 2016 so se zvrstile javne predstavitve projektne monografije Un teatro per la città. Breve storia del teatro sloveno di Trieste dal 1880 al 2000.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se