Slovenski jezik v Italiji in jezikovno načrtovanje

Raziskovalni projekt  
Nosilec projekta:  SLORI, Delovna skupina za slovenski jezik 
Vodja projekta: dr. Matejka Grgič
Člani projektne skupine:  dr. Matejka Grgič, dr. Devan Jagodic, dr. Sara Brezigar
Obdobje izvajanja projekta: 2019– 

Projekt temelji na izhodiščih, ki so izšla iz raziskav, izvedenih v domačem in mednarodnem okolju. Te so pokazale, da nobena skupnost – predvsem pa nobena manjšinska skupnost – ne more zagotoviti dolgoročnega ohranjanja in razvoja jezika, če ne izdela in implementira ustrezne jezikovne politike, ki temelji na strokovnem načrtovanju statusa, znanja, rabe in korpusa jezika ter jezikovnih virov in orodij. 

Na podlagi teh izhodišč je nastal nov raziskovalni projekt, ki se fokusira na skupnost govorcev in govork slovenskega jezika v Italiji ter skuša postaviti znanstvene temelje za nadaljnjo strokovno implementacijo strategij, ki naj zagotovijo dolgoročno ohranjanje in razvoj slovenskega jezika na območju naselitve slovenske manjšine v Italiji. 

Teme projekta: 

 • analiza položaja slovenskega jezika v Italiji na vseh temeljnih ravneh jezikovnega načrtovanja: 
  • analiza statusa jezika;
  • analiza pridobivanja znanja jezika; 
  • analiza rabe jezika; 
  • analiza korpusa jezika: delo na korpusnih podatkih in opazovanje z udeležbo; 
 • priprava smernic in ukrepov na področju jezikovnega načrtovanja za slovenski jezik v Italiji;
 • pregled jezikovnih načrtov, ki so jih izdelale in jih izvajajo druge manjšine v Evropi, ter preverjanje njihove implementacije na območju naselitve slovenske manjšine v Italiji. 

Predvideni rezultati: 

 • objava zaključnega raziskovalnega poročila; 
 • objava vmesnih in končnih rezultatov v znanstvenih revijah in/ali monografijah; 
 • priprava strateških dokumentov na področju jezikovnega načrtovanja za slovenski jezik v Italiji. 

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se