Slovenščina v osnovni šoli – načrtovanje pouka in didaktične strategije

Izobraževalni program

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta: dr. Maja Melinc Mlekuž.
Predavatelji: Matejka Grgič (SLORI), Barbara Baloh (UP PEF), Silva Bratož (UP PEF), Anja Pirih (UP PEF)
Obdobje izvajanja projekta: 2020–2021

Izobraževalni program je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih učiteljem šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu. Cilji programa so: podpora učiteljem pri načrtovanju izvedbe učnega procesa pri pouku slovenščine v osnovni šoli; priprava učnega načrta za pouk slovenščine v osnovni šoli glede na kognitivno zmožnost naslovnikov (učencev); jasna opredelitev minimalnih učnih standardov in opredelitev pričakovanih rezultatov kot izhodišče za načrtovanje didaktičnih dejavnosti.
Od novembra 2020 do maja 2021 je na osmih spletnih srečanjih (20 ur) skupina 22 učiteljev skupaj s predavateljicami opredelila operativne cilje in vsebine pouka slovenščine v vseh razredih osnovne šole, določila minimalne standarde znanja (in možnosti za njihovo nadgradnjo) ter se pogovorila o didaktičnih sredstvih, metodah in oblikah dela. En sklop izobraževalnega programa je bil namenjen tudi didaktičnim priporočilom: podpornim strategijam pri učenju jezika, vsebinskemu in jezikovno integriranemu učenju (CLIL).

V okviru izobraževalnega programa je nastal posodobljeni Učni načrt za pouk slovenščine v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki izpostavlja spodbujanje in izboljšanje komunikacije v slovenskem jeziku. V njem je velik del pozornosti namenjen razvijanju pismenosti, še posebej didaktičnim priporočilom pri začetnem opismenjevanju, opredeljeni so splošni in operativni cilji ter minimalni standardi, vsebine pouka jezika in književnosti ter merila in opisniki za ocenjevanje. Učni načrt sta uredili dr. Barbara Baloh in dr. Maja Melinc Mlekuž, nastal pa je ob tesnem in aktivnem sodelovanju delovne skupine vseh dvaindvajsetih udeleženk izobraževalnega programa.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se