Regional dossier: slovene in Italy

Raziskovalno-publicistični projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: Mercator (European Research Centre on Multilingualism and Language Learning) v sodelovanju s SLORI-jem
Vodja projekta: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: 2018-2020

SLORI je leta 2004 po naročilu mednarodne organizacije Mercator-Education (Information documentation research/recherche) pripravil besedilo za objavo regionalnega dosjeja Slovene: The Slovene language and education in Italy. Po dogovoru z nosilcem projekta je SLORI v letih 2018 in 2019 poskrbel za posodobitev vsebin zgoraj omenjene publikacije, ki je v letu 2020 doživela novo spletno izdajo.

Dosje o slovenščini v Italiji vsebuje posodobljeno besedilo prejšnje izdaje iz leta 2004. Uvod vključuje opis splošnih značilnosti slovenskega jezika in slovenske narodne skupnosti v Furlaniji – Julijski krajini ter pravni okvir rabe tega jezika na obmejnem območju. Sledita podrobna analiza upravnih in organizacijskih vidikov delovanja slovenske šolske mreže in izobraževalnih dejavnosti v slovenščini ter pregled zadnjih raziskav in odrtih vprašanj v zvezi s šolanjem v slovenskem jeziku v Italiji in z učenjem slovenščine nasploh. Dosje zaključujejo statistični podatki, ustrezna bibliografija ter naslovi slovenskih ustanov in organizaciji.

Gradivo je uredila SLORI-jeva raziskovalka Norina Bogatec, pri posodobitvi besedila pa so poleg urednice sodelovali še Maria Bidovec, Matejka Grgič, Miran Košuta, Maja Mezgec, Tomaž Simčič in Pavel Slamič.

Dosje je dostopen na spletni strani:
https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/regional_dossiers/slovene_in_italy_3rd.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se