Raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: SLORI in Sklad Libero in Zora Polojaz
Vodja projekta: dr. Igor Guardiancich
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2019

Nova raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji predvideva različne faze izvajanja, in sicer: zgodovinski pregled družbenoekonomskih procesov na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika s posebnim poudarkom na gospodarskem razvoju Slovencev v Italiji; analizo sodobnih ekonomskih trendov in perspektiv na svetovni, evropski, čezmejni (Alpe–Jadran, Italija, Slovenija), regionalni (Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina) in lokalni ravni (tržaška in goriška pokrajina ter obmejni pas videmske pokrajine); analizo stanja in perspektiv slovenskega gospodarstva v Italiji v današnjih dneh: opredelitev možnosti razvoja tako posameznih gospodarskih sektorjev kot tudi poklicnih, profesionalnih in specializiranih kadrovskih profilov, ki jih bo tak razvoj potreboval; opredelitev možnih projektov za utrditev slovenskega gospodarstva v Italiji v okviru širših razvojnih procesov. Empirični del bo temeljil na terenskem zbiranju podatkov.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se