VII. številčna raziskava o slovenskem športu v Italiji, 2020

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) in SLORI
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: 2020–2021

VII. raziskave o slovenskem športu v Italiji se je ZSŠDI tokrat lotil v tesnem sodelovanju s SLORI-jem zato, da bi raziskavi, ki jo že vrsto let opravlja med društvi, člani ZSŠDI-ja, dal strokovni pečat. Za zbiranje podatkov so pri ZSŠDI-ju uporabili vprašalnike, ki so jih uporabljali že za prejšnje raziskave, s tem, da so jih s pomočjo raziskovalke Norine Bogatec posodobili in oplemenitili z nekaterimi vsebinami, vezanimi na šolski šport, ki se je predvsem v zadnjih letih zelo razvil. Anketa je vsebovala 19 točk, ki so bile namenjene splošnim informacijam o društvu (naziv društva, naslov, kontakti, športne panoge, objekti, v katerih se odvija dejavnost, sestava glavnega in panožnih odborov), društvenim dejavnostim (rekreaciji za odrasle, otroškim in mladinskim dejavnostim, podpornemu članstvu, občasnim agonističnim in rekreacijskim dejavnostim, sodelovanju s šolskimi strukturami) in podatkom za posamezne tekmovalne športne panoge v sklopu pripadajoče ali pripadajočih športnih zvez (agonistični dejavnosti članov in mladincev, zgodnji mladinski dejavnosti – mini U11, številu registriranih tekmovalcev in netekmovalcev, trenerjem). Rezultati raziskave so objavljeni v publikaciji, ki je izšla v letu 2021.
V letu 2021 smo sodelovali pri sestavi vprašalnika, uredili datoteko za vstavljanje podatkov, opravili statistične obdelave, oblikovali preglednice, pregledali raziskovalno poročilo in sodelovali pri javnih predstavitvah.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se