Priprava besedil za objavo v informativni publikaciji o Slovencih v Italiji

Naročen raziskovalno-publicistični projekt

Naročnik: Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO)
Izvajalec: SLORI
Odgovoren: dr. Devan Jagodic
Sodelovali: dr. Maja Mezgec, Jaruška Majovski
Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji – Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) – sta naročili inštitutu pripravo vsebin za novo informativno publikacijo o Slovencih v Italiji. Trijezična knjiga, ki je izšla februarja 2019 z naslovom Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy, je prirejen in dopolnjen separat publikacije »Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo« (2013 – SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana – Trst, Videm, Koper), ki jo je omogočil projekt EDUKA – Vzgajati k različnosti, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Struktura nove knjige je razdeljena v tematska poglavja, ki obsegajo vsa temeljna področja družbenega življenja in delovanja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Osrednje vsebine so: osnovni podatki o Slovencih v Italiji, zgodovinska navzočnost, zaščitne določbe, jezikovni položaj, dvojezičnost na javnih mestih, izobraževanje, mediji, institucije in združenja.

Publikacija je bila javnosti prvič predstavljena februarja 2019 v Tržaškem knjižnem središču. Sledile so še druge predstavitve.  

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se