Prevod in ureditev besedil za izdajo publikacije o Slovencih v Italiji v angleščini

Raziskovalno-publicistični projekt v režiji inštituta

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Vodji projekta: Norina Bogatec in dr. Zaira Vidau
Obdobje trajanja projekta: 2018-2020

Nova publikacija o Slovencih v Italiji preučuje razvojne dinamike slovenske narodne skupnosti v Italiji od padca berlinskega zidu in osamosvojitve Slovenije do danes. Zbornik nudi uporabno gradivo za spoznavanje slovenske manjšine na vseh področjih njenega družbenega življenja in v okviru kulturnega ter sociopolitičnega dogajanja ob meji med Italijo in Slovenijo v zadnjih petindvajsetih letih. Interdisciplinarni pristop raziskovalnega dela je omogočil poglobljeno in razčlenjeno analizo, ki sloni na znanstveni in strokovni metodologiji dela in bogatem bibliografskem gradivu. Delo bo namenjeno širši javnosti in objavljeno po tržnih merilih. V ta namen je bil sestavljen uredniški odbor, ki ga sestavljajo raziskovalci SLORI-ja, INV-ja, Univerze na Primorskem in Univerze v Vidmu ter izvedenci publicistične dejavnosti. Uredniško delo sta vodili raziskovalki SLORI-ja Norina Bogatec in Zaira Vidau. Avtorji člankov so raziskovalci, akademiki in izvedenci v različnih vedah, nekateri pa so tudi predstavniki skupnosti, s katerimi Slovenci v Italiji razvijajo tesne čezmejne in medkulturne odnose.

V letu 2017 je izšla knjiga Una comunità nel cuore dell’Europa. Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, ki jo je izdala založba Carocci Editore iz Rima v sodelovanju s SLORI-jem. Istega leta je izšla tudi slovenska izdaja z naslovom Skupnost v središču Evrope: Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja v sodelovanju z Založbo tržaškega tiska (ZTT). Knjigi sta bili javno predstavljeni v rimski palači Montecitorio, v Trstu, Kopru, Vidmu, Neaplju, Gorici, Čedadu, Milanu, Ljubljani in ponovno v Rimu ter naleteli na veliko odmevnost.

V letih 2018 in 2019 so bila besedila prevedena in urejena za objavo v angleškem zborniku, ki bo namenjen bralcem iz širšega mednarodnega okolja. V sodobni mednarodni literaturi o manjšinskih vprašanjih namreč pogrešamo celovito znanstveno obravnavo problematike Slovencev v Italiji, ki naj bi bila dostopna v angleškem jeziku. Zbornik bo izšel v letu 2020 z mednarodnim založnikom Cambridge Scholars Publishing v sodelovanju s SLORI-jem. Založnik je že prejel končno verzijo besedila, ki je zdaj v postopku grafične obdelave. Izdajo angleškega zbornika sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se