Pouk na daljavo

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: Deželna komisija za slovenske šole, SLORI
Vodja projekta: Norina Bogatec
Sodelovala: dr. Maja Melinc Mlekuž
Obdobje trajanja projekta: 2020 – 2021

V sodelovanju z Deželno komisijo za slovenske šole je SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut izvedel anketo o pouku na daljavo med pedagoškim kadrom, dijaki in starši otrok, ki obiskujejo vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji v šolskem letu 2019/20. Namen ankete je bil preveriti trenutno stanje in ugotoviti morebitne pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri izobraževanju na daljavo na vseh stopnjah šolanja. Anketirani so odgovarjali na spletni vprašalnik. Pri sestavi vprašalnikov sta sodelovala Maja Melinc Mlekuž in Tomaž Simčič.

Anketiranje je potekalo med majem in junijem 2020. Vprašalnik je izpolnilo 455 pedagoških delavcev oziroma 80 % od skupno 571 predvidenih, 878 staršev oziroma 35 % od skupno 2541 naslovljenih, 283 dijakov oziroma 30 % od skupno 936 vpisanih.

Anketni rezultati so predstavljeni v treh ločenih analizah in zaključni primerjalni analizi. Raziskavo dopolnjuje pogled ravnateljev. Na vprašalnik, pri sestavi katerega je sodelovala Maja Melinc Mlekuž, je novembra 2020 odgovorilo 11 ravnateljev od skupno 14 povabljenih. Analizo odgovorov smo zaključili januarja 2021.

Vsi izsledki so dostopni na SLORI-jevi spletni strani in izbor le-teh je bil objavljen v Primorskem dnevniku. V začetku leta 2021 je v posebni številki znanstvene revije Sodobna pedagogika izšel članek o izvajanju pouka na daljavo v osnovnih šolah, ki so ga pripravile Norina Bogatec, Sara Brezigar in Maja Mezgec. (Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo bolezni covid-19, ki je objavljen v Posebni številki revije Sodobna pedagogika https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2021_pouk-na-daljavo-v-osnovnih-solah-s-slovenskim-ucnim-jezikom-in-slovensko-italijanskim-dvojezicnim-poukom-v-italiji-med-epidemijo-covid-19/
Septembra 2021 so avtorice začele s pripravo članka za italijansko znanstveno revijo Ricerche di Pedagogia e Didattica. V ta namen so podatke o pouku na daljavo v osnovnih šolah obdelale z uporabo drugačnih statistik in rezultate prikazali v drugačni obliki.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se