Pouk na daljavo

Nosilca projekta: Deželna komisija za slovenske šole, SLORI
Vodja projekta: Norina Bogatec
Sodeluje: dr. Maja Melinc Mlekuž
Obdobje trajanja projekta: april 2020 – julij 2020

V sodelovanju z Deželno komisijo za slovenske šole je SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut izvedel anketo o pouku na daljavo med pedagoškim kadrom, dijaki in starši otrok, ki obiskujejo vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji v šolskem letu 2019/20. Namen ankete je bil preveriti trenutno stanje in ugotoviti morebitne pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri izobraževanju na daljavo na vseh stopnjah šolanja. Anketirani so odgovarjali na spletni vprašalnik. Pri sestavi vprašalnikov sta sodelovala Maja Melinc Mlekuž in Tomaž Simčič.

Anketiranje je potekalo med majem in junijem 2020. Vprašalnik je izpolnilo 455 pedagoških delavcev oziroma 80 % od skupno 571 predvidenih, 878 staršev oziroma 35 % od skupno 2541 naslovljenih in 283 dijakov oziroma 30 % od skupno 936 vpisanih.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se