Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah Republike Slovenije

Temeljni raziskovalni projekt, financiran iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)
Partnerji projekta: SLORI, Slovenski znanstveni inštitut (SZI), Univerza v Mariboru, Fakulteta za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani.
Odgovorna za SLORI: dr. Zaira Vidau
Trajanje projekta: 2021-2024

Namen projekta je celovito in poglobljeno raziskati politično participacijo slovenskih manjšin in njihovih pripadnikov na vseh ravneh (od lokalne do nacionalne) v sosednjih državah Republike Slovenije, v republikah Avstriji, Hrvaški, Italiji in Madžarski. V okviru projekta ugotavljamo, kakšne so oblike in načini te participacije, kako učinkoviti so različne oblike in načini za uresničevanje potreb in interesov manjšin in njihovih pripadnikov ter v kolikšni meri zagotavljajo njihovo vključevanje, integracijo in enakopravnost. Posebej nas zanima, kako sta politična participacija in delovanje izvoljenih in/ali imenovanih pripadnikov manjšin vplivala na položaj in status manjšin in njihovih pripadnikov v posamezni državi ter kako in koliko sta prispevala k njihovi boljši družbeni vključenosti, integraciji in participaciji na vseh področjih življenja. Zato kot izhodišče in okvir za raziskovanje najprej analiziramo ustavni in pravni okvir in ureditev manjšinskih pravic in politične participacije manjšin in njihovih pripadnikov, volilno zakonodajo in sistem ter manjšinsko politiko v proučevanih državah, s primerjalno analizo pa tudi podobnosti in razlike med njimi. Na podlagi zbranih podatkov in raziskovalnih rezultatov bomo ugotavljali razkorak med normativnim (pravni in politični okvir, razglašena načela) in stvarnim, dejanskim položajem in situacijo manjšin. Študije primera posameznih držav bomo dopolnili s primerjalno analizo, ki bo predstavila, analizirala, komentirala in ovrednotila podobnosti in razlike.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se