Čezmejne izbire izobraževalne ponudbe v slovensko-italijanskem obmejnem prostoru

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta: dr. Maja Mezgec
Obdobje trajanja projekta: 2020-2021

Namen pilotne raziskave je razumevanje dinamik, ki vplivajo na odločitev za izbiro izobraževanja čez mejo. Meja med Italijo in Slovenijo namreč postaja vse bolj prepustna. Obmejni prebivalci se pri koriščenju storitev in nabavi dobrin vedejo v tako imenovanem »čezmejnem trgu«.
Tudi na področju izobraževanja vedno več družin vzame v pretres možnosti in ponudbo čez mejo. Trendi so vidni v t.i. obšolski ponudbi (učenje tujih jezikov, glasbena šola itd.), kot tudi pri izbiri šolanja. Raziskovalni projekt je bil namenjen identifikaciji in preučevanju ključnih dejavnikov, zaradi katerih se posamezniki oz. starši predšolskih in osnovnošolskih otrok odločajo za šolanje čez mejo. Zbiranje podatkov je potekalo preko polstrukturiranih intervjujev s sogovorniki iz Tržaškega, ki so vpisali ali prepisali otroka v vrtec/šolo v Slovenijo.
V letu 2021 je bilo pripravljeno poročilo o raziskavi in pripravljen članek za znanstveno revijo. Članek je trenutno v postopku recenziranja.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se