PAX Factor

Projekt, financiran v okviru razpisa Dežele FJk za izvedbo vzgojnih in didaktičnih projektov, namenjenih spoznavanju in spodbujanju refleksije o zgodovinskem dogajanju, povezanim s prvo svetovno vojno  (d.z. 4. oktobra 2013, št.. 11)

Nosilec projekta: SLORI
Partnerji: Narodna in študijska knjižnica (NŠK), Licej Prešeren, Licej Slomšek, Tehnični zavod Deledda/Fabiani, Muzej judovske skupnosti
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau
Sodelujeta: dr. Gorazd Bajc in dr. Štefan Čok
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

Namen projekta je bil spodbuditi dijake višjih srednjih šol s slovenskim in italijanskim učnim jezikom na Tržaškem k razmisleku o tem, kaj je pred sto leti pomenilo in kaj danes pomeni prizadevanje za preprečitev vojn in za iskanje mirovnih rešitev za konflikte na področjih jezikovnega in kulturnega stika. Glavni cilj je bil dijake spodbuditi k razmisleku o kulturi miru in jih s tem ozavestiti, kako je razumevanje dinamik preteklosti lahko koristno za razumevanje sedanjosti.

Ta cilj je bil dosežen z delom na različnih ravneh:

o   Na prvi ravni, ravni »velike zgodovine«, so bili dijakom predstavljeni nekateri najpomembnejši, vendar neuspeli poskusi prekinitve prve svetovne vojne: socialistične konference v Zimmerwaldu leta 1915, večkrat ponovljeni apeli za mir papeža Benedikta XV., tajni poskusi cesarja Karla I., ki je stopil na prestol po smrti Franca Jožefa, da bi Avstro-Ogrska izstopila iz vojne.

o   V drugi fazi je bila pozornost osredotočena na lokalno okolje, pri tem so bili še bolj neposredno vključeni dijaki: z delavniškimi dejavnostmi smo jih spodbudili k osebnemu razmisleku o pomenu zavračanja konfliktov. Dijaki so zbrali pričevanja, dokumente, pisma, dnevnike in fotografije njihovih sorodnikov, predvsem starih staršev.

o   Projekt se je zaključil s simbolično pomembnim dogodkom: pohodom iz območja Devina in Sesljana do Doberdoba, kjer je za več kot dve leti (1915-1917) fronta ločevala fronte različne predele naše dežele.

Projekt je skupaj zajel pet srečanj in je potekal v šolskem letu 2016/2017; soudeleženih je bilo od 60 do 80 dijakov četrtih in petih razredov tržaških višjih srednjih šol, ki so partnerji projekta.

V letu 2016 sta se zvrstili prvi dve projektni srečanji: 1) uvodno srečanje v novembru s predavanji dr. Š. Čoka in dr. G. Bajca v dvorani Tessitori v Trstu; 2) drugo srečanje v decembru v Muzeju tržaške judovske skupnosti Carla in Vere Wagner. Tema drugega srečanja je bilo begunstvo med prvo svetovno vojno do današnjih dni.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se