Odkrivanje tržaških Slovencev: medetnične in medkulturne vezi med slovenskim in italijanskim prebivalstvom v mestu Trst

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: ZRS Koper. Sodeluje: SLORI. Izvajalec ankete: SWG
Vodja projekta: dr. Milan Bufon. Sodeluje: Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: 2021-2023

Projekt sodi v sklop širše oziroma dolgoročne raziskave, ki se je v prvi fazi osredotočila na vprašanje spreminjanja narodnostne in družbene podobe tržaškega podeželja oziroma s Slovenci tradicionalno poseljenih krajev v okolici Trsta, v drugi fazi pa je avtor projekta svoj raziskovalni interes usmeril v podrobnejše proučevanje Slovencev v mestu Trst, se pravi nekdanjo največjo slovensko urbano skupnost v okviru slovenskega etničnega ozemlja. S pomočjo tržaškega javnomnenjskega zavoda SWG je bila opravljena splošna anketa med celotno vzorčno tržaško populacijo, s katero so bili pridobljeni podatki o narodnostni in jezikovni strukturi mestnega prebivalstva (vključno z informaciji o narodnostnem in krajevnem izvoru te populacije) ter njegovih medetničnih in medkulturnih odnosih oziroma odvisnosti teh odnosov od starostnih, izobrazbenih, socialnih, a tudi širših geopolitičnih, zgodovinskih in okoljskih motivov. Na ta način bomo pridobili vrsto povsem originalnih podatkov, ki nam bodo omogočili, da bomo prvič doslej izdelali natančnejšo podobo o kvantitativnih in kvalitativnih vidikih slovenske tržaške urbane skupnosti ter njene vpetosti v mestni družbeni kontekst, a tudi njene širše vpetosti v slovensko skupnost v Italiji ter slovenski kulturni prostor nasploh. S splošno anketo pridobljeni podatki pa bodo natančneje osvetlili, kakšni so sedaj medetnični in medkulturni odnosi v Trstu oziroma v kolikšni meri je mesto ohranilo ali obnovilo svojo tradicionalno multikulturno podobo, po kar dolgem obdobju, ko so morali v tem »najbolj italijanskem mestu« Slovenci postati povsem nevidni in neslišni. Spoznanja raziskave so leta 2023 izšli v znanstveni monografiji Tržaški Slovenci: zgodba nekoč največje slovenske urbane skupnosti. Knjiga je izšla v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom – SLORI in v sozaložništvu Slovenske matice, Annales Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in ZTT. Predstavljena je bila decembra 2023 v Palači Gopcevich v Trstu.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se