Nov razdelek na portalu SM(e)Jse – Pouk na daljavo – koronačas

Nosilec projekta: SLORI
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Melinc Mlekuž. Sodelovala: Dafne Marko
Obdobje trajanja projekta: 2020–2021

V zadnjem letu, zlasti pa v času pouka na daljavo, ko so se učenci in dijaki morali šolati od doma, je bilo na spletni strani SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik objavljeno preko 240 vsebin za različne starostne stopnje, od gradiv raznih založb do avtorskih učnih enot. Pripravljen je bil nov razdelek z naslovom Pouk na daljavo – koronačas, kjer je na enem mestu zbrano obstoječe gradivo, ki ga lahko učitelji in profesorji nekoliko priredijo in uporabijo pri pouku.

Na podstrani Pouk na daljavo #koronačas (www.smejse.it/) so objavljene:

  • učne enote ter druga didaktična gradiva, namenjena razvijanju jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti različnih ciljnih skupin – od predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov do strokovne javnosti;
  • hiperpovezave do obstoječih virov, spletnih strani, orodij, učnih gradiv in drugih vsebin, ki jih ustvarjajo različne strokovne, znanstvene in izobraževalne institucije;
  • napovedi, obvestila in novice o dogodkih, dejavnostih in projektih, ki so posebej zanimivi za razvoj jezikovnih veščin v slovenščini v različnih sporazumevalnih okoliščinah;
  • hiperpovezave do knjig, člankov in drugih gradiv, namenjenih strokovni javnosti;
  • krajše poljudnostrokovne članke v obliki blogov, in sicer s področja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, didaktike manjšinskih jezikov, jezikovnega načrtovanja, rabe jezika in razvijanja jezikovnih veščin.

Portal sooblikujejo sodelavci, ki se ukvarjajo s področjem italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem učitelji in profesorji, ki  poučujejo v šolah s slovenskim učnim jezikom, in se tako odzivajo na pomanjkanje učnega gradiva za specifične zahteve slovenske šole Italiji.

Spletni portal SM(e)Jse je zbirališče novih in že obstoječih orodij, gradiv in informacij za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku. Namen portala je spodbujati izpostavljenost različnim rabam živega slovenskega jezika na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem v Italiji.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se