Nadgradnja in aktualizacija jezikovnega portala SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik

Projekt, financiran iz Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021 (Ministrstvo za kulturo RS, Služba za slovenski jezik)

Nosilec projekta: SLORIjezik
Vodja projekta: dr. Maja Melinc Mlekuž
Sodelujeta: dr. Matejka Grgič, Dafne Marko
Obdobje izvajanja projekta: 2020–2021

V letih 2020 in 2021 je predvidena temeljita nadgradnja in aktualizacija portala, ki ju bodo omogočila sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Projekt je bil namreč uspešno izbran na Javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021, prenovljen jezikovni portal pa bo nudil ustrezen e-prostor za promocijo raznolikih jezikovnih virov in dejavnosti, ki ustrezajo standardom strokovnosti, inovativnosti in uporabnosti. Prenovljena struktura spletne platforme bo omogočala tudi hitrejšo in preprostejšo sprotno dopolnjevanje ter objavljanje vsebin na socialnih omrežjih.

V letu 2021 je projektna strokovna ekipa nadgradila vse vsebine, ki jih ponuja portal, in sicer razdelke: Igralnica (igre, interaktivne didaktične dejavnosti), Učilnica (učne enote za razvijanje jezikovnih veščin in spretnosti); Predavalnica; Spletišče (e-gradiva in vsebine, ki spodbujajo k razvijanju jezikovnih veščin); Mediateka (pravljice, radijske oddaje, posnetki); Orodjarna (e-priročniki); Svetovalnica (jezikovna svetovalnica za slovenščino); Knjižnica (poljudni, strokovni in znanstveni članki, diplomske in magistrske naloge).

V okviru projekta je nastala tudi zbirka devetih samostojnih interaktivnih učnih enot z naslovom Rastoča slovenščina, ki zajema gradivo od vrtca do drugostopenjske srednje šole, tri učne enote pa so metodološko zasnovane tako, da jih lahko uporabimo tudi pri poučevanju odraslih, ki se slovenščino učijo kot drugi ali tuji jezik. Sklop učnih enot Besede v vsakdanji rabi I, Besede v vsakdanji rabi II in Besede v vsakdanji rabi III je vsebinsko zasnovan tako, da pokriva praktičnosporazumevalne vzorce in besedišče iz vsakdanjega življenja in je tako gradivo namenjeno tudi odraslim, ki se slovenščino učijo kot drugi ali tuji jezik. Vse učne enote smo pred objavo preizkusili v praksi v sodelovanju z učitelji, ki poučujejo na slovenskih šolah v Italiji, in z udeleženci lektorata slovenščine kot tujega jezika.

Vse interaktivne učne enote so objavljene v razdelkih Igralnica in Učilnica. Učne enote so opremljene s slušnimi posnetki, nekatere pa vsebujejo tudi hiperpovezave do izsekov mladinskih oddaj, za katere smo avtorje zaprosili za dovoljenje za uporabo. Na posnetke se navezujejo naloge za slušno razumevanje.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se