Možni prevozi: za samostojno izbiro mobilnosti

Raziskava po naročilu

Nosilec projekta: Pokrajina Trst, Assessorato alle Politiche dei Disabili, Area Servizi alla Comunità e alla Persona, Ufficio Politiche e Progetti di promozione sociale
Izvajalci projekta: IRES FVG, Inštitut Jacques Maritain, SLORI-Slovenski raziskovalni inštitut (Marianna Kosic)
Obdobje izvajanja projekta: 2012

Namen projekta je bil prispevati k izboljšanju stopnje samostojnosti oseb s posebnimi potrebami, da se lahko bolj prosto premikajo v vsakdanjem življenju in ob slehernem potovanju. Raziskava je zasledovala dvoje ciljev: po eni strani preučiti potrebe potencialnih uporabnikov (slabovidnih, hudo prizadetih nesamostojnih osebkov), po drugi strani pa kritično analizirati obstoječo ponudbo na osnovi pridobljenih podatkov z izvedbo treh fokusnih skupin in dveh poglobljenih intervjujev z uporabniki.
Poročilo projekta je na razpolago na spletni strani Pokrajine Trst: http://www.provincia.trieste.it/opencms/export/sites/provincia-trieste/it/attivita-servizi/progetti-comunita/allegati/allegati_sociale/allegati-disabilita/Rapporto-di-analisi.pdf .

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se