Kratke predstavitvene animacije o Slovencih v Italiji in drugih manjšinah v FJK

Projekt, financiran iz izrednih sredstev

Nosilec projekta: SLORI
Partnerja projekta: Furlansko filološko društvo / Societât Filologjiche Furlane “Graziadio Isaia Ascoli”, Kulturno društvo Sauris / Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider”
Vodja projekta: Zaira Vidau
Sodelujejo: Devan Jagodic (SLORI), Cristina Di Gleria (Furlansko filološko društvo), Lucia Protto (Kulturno društvo iz Saurisa), Nika Troha (oblikovanje)
Obdobje trajanja projekta: junij 2020 – junij 2021

V okviru projekta Minoranze animate / Animirane manjšine, financiranega iz javnega razpisa Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine ob 20. obletnici odobritve Zakona št. 482/1999 o varstvu jezikovnih manjšin v Italiji, je SLORI poskrbel za pripravo štirih kratkih animiranih filmov, namenjenih širjenju informacij o narodnih manjšinah v Evropi in deželi Furlaniji – Julijski krajini, s posebnim poudarkom na Slovencih v Italiji. Poleg SLORI-ja sta pri projektu sodelovali tudi organizaciji drugih dveh uradno priznanih jezikovnih skupnosti v FJK: in sicer Furlansko filološko društvo / Societât Filologjiche Furlane “Graziadio Isaia Ascoli” za furlansko skupnost in Kulturno društvo “Fulgenzio Schneider” iz Saurisa za nemško govorečo skupnost.

Pri projektu so nastale štiri animacije, ki so uporabne kot didaktični pripomoček za problemsko obravnavo v šolah in univerzah, na splošno pa tudi kot informativno ter promocijsko gradivo za širšo publiko.

Animacije so kratke (3 do 4 minute vsaka), zgoščeno vsebino pa podajajo sodobno, preprosto, sproščeno in igrivo.

Prvi animirani prispevek obravnava temeljne pojme in izhodišča, navaja primere narodnih manjšin v Evropi in Italiji ter povzema ključne manjšinske pravice. Z ogledom drugega posnetka spoznamo družbene, kulturne in jezikovne značilnosti treh skupnosti, ki živijo v deželi FJK, in sicer furlanske, nemške in slovenske, vključno z veljavno zaščitno zakonodajo na državni in deželni ravni. Obe animaciji sta na voljo kar v petih jezikih, in sicer v slovenskem, furlanskem, nemškem, italijanskem in angleškem, s ciljem, da bosta tako lahko nagovorili različne ciljne uporabnike.

Animirane filme smo javno predstavili v torek, 29. junija 2021 na aplikaciji ZOOM.

Druga dva animirana prispevka se poglabljata v javno življenje Slovencev v Italiji, dostopna pa sta v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Tretji posnetek sestavljajo animacije o naselitvenem območju in zgodovinskem razvoju te skupnosti, s poudarkom na obdobju od 19. stoletja do danes. Četrta animacija pa prinaša vpogled v organizirano delovanje Slovencev v Italiji, ki ga predstavlja razvejana mreža organizacij in društev na gospodarskem, medijskem, kulturnem, športnem in verskem področju.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se