Projekt PoMaliMATURI – Izbira drugostopenjske srednje šole

Longitudinalni raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: SLORI in ravnateljstva večstopenjskih šol s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji
Vodja projekta: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2018/2019 

Možnosti šolanja po končani prvostopenjski srednji šoli so lahko različne. Učenci izbirajo med različnimi vrstami šol in učnimi programi, nekateri tudi med  šolo s slovenskim in šolo z italijanskim učnim jezikom.
Namen raziskave je bil ugotoviti:
– v kolikšni meri so učenci zadovoljni z opravljenim šolanjem,
– katero drugostopenjsko smer so izbrali in kateri bo učni jezik nadaljnjega šolanja,
– kaj je vplivalo na izbiro,
– kdo jim je pomagal pri izbiri,
– ali bi se odločili drugače, če bi imeli na izbiro več smeri v slovenskem jeziku.

Prehod s prvostopenjske na drugostopenjsko srednjo šolo je pomemben mejnik šolanja, ki pomeni za marsikaterega učenca začetek uresničevanja študijskih in profesionalnih ambicij. Učenci izbirajo med različnimi učnimi programi in vrstami šol, nekateri tudi med šolo s slovenskim in šolo z italijanskim učnim jezikom.

SLORI je v sodelovanju z ravnateljstvi prvostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom oz. z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji začel z letnim zbiranjem podatkov o prehodu s prvostopenjske na drugostopenjsko srednjo šolo. Namen je ugotoviti stopnjo zadovoljstva z opravljenim šolanjem, vrsto, smer in učni jezik izbrane šole ter razloge, ki so privedli do izbire.

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo vprašalnika, na katerega so pred zaključkom šolskega leta 2018/19 odgovarjali učenci tretjega razreda prvostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v tržaški in goriški pokrajini ter z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru.
Anketno polo je izpolnilo 236 (97 %) od skupno 244 tretješolcev.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se