Etnojezikovne in družbenoekonomske značilnosti prebivalstva, živečega na poselitvenem območju Slovencev v FJK

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: SLORI Izvajalec ankete: SWG
Vodja projekta: dr. Devan Jagodic. Sodeluje: Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: 2021-2022

Novembra 2021 je SLORI naročil tržaškemu javnomnenjskemu zavodu SWG izvedbo široke javnomnenjske raziskave med prebivalstvom 32 občin na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, ki so vključene v območje izvajanja določil zakona 38/2001 o varstvu slovenske narodne skupnosti v Italiji. Namen raziskave je zbrati sveže podatke o etnojezikovnih in družbenoekonomskih značilnostih prebivalstva, živečega na poselitvenem območju Slovencev v FJK, še posebej pa opredeliti podobo njegovega »slovenskega« dela in ugotoviti, kako se ta prepleta s širšim družbeno-kulturnim tkivom obravnavanega območja oziroma po katerih lastnostih se od njega razlikuje. Z raziskavo želimo spoznati, kdo so danes Slovenci v Italiji, kolikšna je numerična konsistenca slovenske skupnosti, kakšne so družbenoekomske značilnosti te skupine, kateri so temeljni sodobni kriteriji in načini prepoznavanja s slovensko narodnostjo, kulturo ter jezikom. Raziskovalna skupina je izdelala namenski vprašalnik, na katerega je v telefonski in spletni obliki odgovorilo kar 2.500 respondentov. Podatki so bili zbrani v novembru in decembru 2021, v prvi polovici leta 2022 pa bodo statistično obdelani in predstavljeni v raziskovalnem poročilu. Predvidene so tudi javne predstavitve in objava glavnih izsledkov v znanstvenih revijah.

Spodnja analiza obravnava razširjenost izobraževanja v slovenskem jeziku v FJK in preverja ali imajo šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim poukom v Italiji možnost povečati svoj delež šolajočih se otrok in delno omiliti negativne učinke, ki jih ima demografski trend na potek vpisov.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se