Ethnos in topos

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Vodja projekta: dr. Milan Bufon
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2018

Raziskava »Ethnos in topos« bo na podlagi izbora lokalnih primerov na Tržaškem ozemlju osvetlila podrobnejšo etnično, socialno in gospodarsko strukturo na nivoju posameznih krajev oziroma naselitvenih območij. Namen te socialnogeografske raziskave je, da s terenskim delom, pogovori z lokalnimi informatorji in kartografskimi prikazi pridobljenih podatkov ugotovi podrobno etnično in socialno strukturo obravnavanih krajev za današnji čas in to primerja s strukturo izped petdesetih let. V nadaljevanju so predvidene tudi primerjave s stanjem v letu 1910. S pomočjo te raziskave bodo prvič znani podrobnejši realni podatki o etnično-jezikovni strukturi s Slovenci tradicionalno poseljenih krajev, ugotovljeno pa tudi spreminjanje njihove socialne in etnične strukture oziroma območij pod vplivom procesov urbanizacije in rastoče etnične in socialne integracije med mestom in podeželjem, in sicer v treh ključnih obdobjih: v današnjem postindustrijskem obdobju, v povojnem obdobju industrializacije (okrog leta 1965) in v predindustrijskem obdobju (leta 1910). V podeželskem okolju bo opravljena tudi analiza spremembe izrabe tal za vsa tri navedena obdobja.

V letu 2019 so bile v okviru projekta opravljene naslednje aktivnosti: 1) Zaključna faza terenskega dela in zbiranja podatkov pri lokalnih informatorjih; 2) Dokončni vnos zbranih podatkov v računalniški format in analiza zbranih podatkov; 3) Pridobivanje in pregled dodatnih virov in literature za zgodovinsko in družbeno uokvirjenje zbranih podatkov; 4) Priprava teksta z vsebinsko analizo zbranih podatkov in pregledom zgodovinskega in družbenega razvoja strukture slovenskega prebivalstva na tržaškem podeželju. Knjiga je pri Slovenski matici uvrščena za objavo leta 2020 (soizdajatelja: ZRS Koper in Slori)

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se