CrossTerm – Crossborder standardization of institutional terminology

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija Slovenija

Nosilec projekta (VP): Slovenski raziskovalni inštitut – Istituto sloveno di ricerche – SLORI
Partnerji (PP): Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ufficio centrale per la lingua slovena /Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina – Centralni urad za slovenski jezik; Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana/Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – CAN Costiera; Agjenzie regjonal pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana) – ARLeF; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Center za jezikovne vire in tehnologije – UL CJVT; Znanstveno-raziskovalno središče Koper – ZRS Koper
Vodja projekta: Nevenka Pernarčič
Sodelujejo: Matejka Grgič, Devan Jagodic, Jasmin Franza, Andreja Kalc, Martina Pettirosso
Obdobje izvajanja projekta: 2024-2026

Projekt CrossTerm – Crossborder standardization of institutional terminology sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija Slovenija.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut – Istituto sloveno di ricerche – SLORI.

Partnerji projekta so:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ufficio centrale per la lingua slovena /Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina – Centralni urad za slovenski jezik
– Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana/Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – CAN Costiera
Agjenzie regjonal pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana) – ARLeF
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Center za jezikovne vire in tehnologije – UL CJVT
Znanstveno-raziskovalno središče Koper – ZRS Koper

Pridruženi partnerji projekta so:
Comune di Udine
– Partenariato transfrontaliero EURADRIA tra Italia e Slovenia, capofilato dalla RA FVG – Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia
GECT GO-Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
Občina Devin Nabrežina
Občina Repentabor
Univerza v Novi Gorici
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Università degli Studi di Trieste
Občina Sovodnje ob Soči
Občina Doberdob
Consolato Generale d’Italia a Capodistria
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Koper
Občina Piran
Comune di Gemona del Friuli
Občina Ankaran
Mestna občina Koper
Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu
Oddelek za italijanistiko, Fakulteta za humanisitčne študije, Univerza na Primorskem
Občina Zgonik
Občina Dolina
Občina Števerjan
Comune di Codroipo
Občina Izola

Projekt obravnava pomemben skupni izziv programskega območja: šibko učinkovitost skupnega upravljanja jezikovne raznolikosti v javni upravi na čezmejnem območju. Na tem področju obstaja več uradno priznanih jezikov, ki se uporabljajo na različne načine in z različnimi cilji in rezultati (tudi) v javni upravi, ter nešteto lokalnih različic, ki so sad pojavov jezikovnega stikanja. Splošni cilj je izboljšati kakovost in učinkovitost jezikovnih storitev (v smislu večjezičnega poslovanja in medjezikovnega posredovanja) v javni upravi z oblikovanjem skupnih strategij, modelov in orodij za standardizacijo pravno-upravne terminologije v jezikih programskega območja ter s tem spodbujati njihovo doslednejšo in učinkovitejšo uporabo. Številne težave, povezane s pravno-upravnimi vidiki čezmejnega upravljanja, izhajajo namreč iz nestandardizirane terminologije. Za odpravo teh ovir so potrebni ukrepi s čezmejnim partnerstvom, ki je tesno povezano s prostorom in ima potrebna sredstva ter ustrezno strokovno znanje. Prav tako je treba oblikovati in izvajati participativne, trajnostne in vključujoče rešitve, ki nagovarjajo in ozaveščajo ciljne skupine in širšo javnost. Projekt bo prinesel korenite spremembe v večjezičnem poslovanju javne uprave, ki bo imela na voljo skupni strateški dokument, namenjen izboljšanju kakovosti jezikovnih storitev, skupni model čezmejne terminološke standardizacije ter učinkovita orodja IKT, ki jih bodo z lahkoto uporabljale različne ciljne skupine. Vsi ti oprijemljivi rezultati projekta bodo imeli trajen učinek, izboljšali bodo kakovost storitev javne uprave, okrepili sodelovanje različnih skupin uporabnikov in povečali konkurenčnost podjetij na tem območju. Projekt je inovativen na ravni sodelujočih partnerjev, sprejetih metodologij in predvidenih rešitev. Zlasti čezmejno partnerstvo z visoko stopnjo strokovnega znanja, odličnim poznavanjem območja, na katerem deluje, in skupnosti, ki jih nagovarja, ter bogatimi izkušnjami na področju mednarodnega sodelovanja in čezmejnega načrtovanja, bo lahko razvilo izvirne rešitve, ki bodo ustrezale potrebam programskega območja. Pričakovani neposredni učinki so 1) čezmejno sodelovanje 6 organizacij, 2) 2 čezmejna skupna ukrepa z najmanj 25 udeleženci in 3) 1 skupno razvita strategija. Med rezultati izpostavljamo: 1) 1 skupni čezmejni model, 2) 1 napredno terminološko orodje, namenjeno ciljnim skupinam in 3) 1 strateški dokument. Upravičenci projekta bodo med drugim javni organi, ponudniki javnih storitev, podjetja, EZTS in splošna javnost. Številni akterji bodo v projektne dejavnosti vključeni kot pridruženi partnerji, kar bo omogočilo tesno in stalno sodelovanje, izmenjavo idej, vsebin in rešitev z namenom resničnega sodelovanja v korist najširše javnosti. Projektni pristop predvideva tesno sodelovanje med partnerji, izmenjavo dobrih praks in skupno delo za uporabo rezultatov tudi po koncu projekta. Še zlasti pa se lahko rezultati po zaključku projekta še naprej razvijajo ter vključujejo druge stvarnosti na programskem območju in v drugih čezmejnih regijah.

crossterm@slori.org

www.ita-slo.eu/crossterm

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se