Analiza izobraževalnih in kadrovskih potreb slovenskih organizacij v Italiji

Raziskovalni projekt, financiran po naročilu

Naročnika: Mladinski dom in Slovenski izobraževalni konzorcij (projekt SPRETNO(RA)STI)
Izvajalec: SLORI. Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec. Sodelujeta: Norina bogatec, Alenka Verša
Obdobje izvajanja projekta: 2022-2024

SPRETNO(RA)STI je projekt Mladinskega doma in Slovenskega izobraževalnega konzorcija (SLOV.I.K.), ki temelji na ustvarjanju priložnosti za izobraževanje z namenom pridobivanja novih kvalificiranih in motiviranih kadrov v slovenskih društvih in ustanovah, povečanja števila aktivnih pripadnikov slovenske narodne skupnosti ter izboljšanja znanja slovenskega jezika, tudi v profesionalnem okolju. Namen projekta je prispevati k razvoju znanja in kompetenc posameznikov, ki so potrebni za izboljšanje gospodarskih in kulturnih možnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Projektni cilji bodo doseženi z vzpostavitvijo izobraževalnega programa, ki bo trajal skupno tri leta in bo temeljil na multidisciplinarnem pristopu.

SLORI je v okviru projekta SPRETNO(RA)STI zadolžen za raziskovalno analizo izobraževalnih in kadrovskih potreb slovenskih organizacij v Italiji, v prvi fazi prek pilotnega popisa, nato pa še prek fokusnih skupin z voditelji vključenih organizacij. Zbrani podatki bodo naročniku v pomoč pri načrtovanju in izvajanju drugih projektnih dejavnosti. Ugotovljene izobraževalne in kadrovske potrebe ter potrebne strokovne kompetence bodo predmet nadaljnje obravnave na strokovnih seminarjih, ki bodo temeljili na načrtovanju strateških ukrepov na izobraževalnem in kadrovskem področju znotraj slovenske civilne družbe.

SLORI bo v okviru projekta SPRETNO(RA)STI odgovoren za izvedbo treh temeljnih dejavnosti:
a. pilotna analiza izobraževalnih in kadrovskih potreb slovenskih organizacij v Italiji (popis, kvantitativna metoda);
b. poglobljena analiza izobraževalnih in kadrovskih potreb slovenskih organizacij v Italiji (fokusne skupine, kvalitativna metoda);
c. strokovni seminarji za načrtovanje strateških ukrepov na izobraževalnem in kadrovskem področju.

Pripravljena bodo raziskovalna pročila, v končni fazi pa tudi strateški dokument s priporočili za načrtovanje ukrepov na izobraževalnem in kadrovskem področju.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se