Aktiv slovenistov na Večstopenjski šoli Vladimirja Bartola

Strokovno svetovanje da področju didaktike slovenskega jezika

Nosilec projekta: Večstopenjska šola Vladimirja Bartola
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Melinc Mlekuž
Obdobje izvajanja projekta: 2021–2022

Projekt zajema strokovno sodelovanje z aktivom slovenistov Večstopenjske šole Vladimirja Bartola, pripravo učnega gradiva, didaktično-metodične usmeritve za pouk slovenščine v jezikovno heterogenih razredih, pomoč pri izbiri ustreznega gradiva  za pouk književnosti in jezika in pregled pripravljenih besedil. V letu 2021 je bilo objavljenih 28 učnih listov in urejeno že objavljeno gradivo v spletni učilnici Google Classroom. Svetovanje poteka v obliki ZOOM srečanja s profesorji. Tudi v letu 2022 je svetovanje potekalo v obliki ZOOM srečanj s profesorji.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se