Udeležba z referatom na znanstvenih sestankih, konferencah, okroglih mizah in drugih dogodkih v letu 2021

  • GRGIČ, M: Udeležba na posvetu Manjšine med standardnim jezikom in narečji (ISK – Inštitut za slovensko kulturo, Špeter, 3. 9. 2021) s predstavitvijo  referata Ideologija zvrstnosti in njene posledice na jezik v manjšinskem položaju: slovenščina v Italiji.
  • GRGIČ, M: Udeležba na posvetu Govor in prostor (AGRFT UL, 23. in 24. 9. 2021) s predstavitvijo referata Javna raba jezika med simboliko in funkcionalnostjo. Slovenščina v Italiji (objava predvidena v letu 2022).
  • GRGIČ, M: Udeležba na posvetu Languages in contact: official bi- and multilingualism in South Central Europe (österreichische linguistik-tagung, Dunaj, 9. – 12. 12. 2021) s predstavitvijo referata Bi- and multilingualism between Italy and Slovenia. New findings in language planning (objava predvidena v letu 2022).
  • MEZGEC, M.: Predstavitev prispevka z naslovom Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19 na 6. znanstveni konferenci Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, ki jo je priredil Pedagoški inštitut v Ljubljani dne 23. 9. 2021.
  • MEZGEC, M.: Udeležba na posvetu NPLD-Coppieters Campus 2021 “Immersion education: exploring what works in linguistically diverse contexts across Europe”, na Mallorki (Španija) dne 24. 11. 2021. Predstavitev referata z naslovom Slovene schools: Educational model and challenges for the future.
  • MELINC MLEKUŽ, M., TENCA MONTINI, F. Predstavitev referata A case study of a school with Slovene as the language of instruction in Vermegliano/Romjan (Italy) : teaching Slovene as L1 in classes with a prevailing Italian-speaking student population na mednarodni konferenci XVIII International Conference on Minority Languages, ICML 2021, ki je potekala 24-26. marca 2021 v Bilbao (Španija).
  • MELINC MLEKUŽ M., TENCA MONTINI F.: Fluidne identitete – študija primera šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu (Italija). Predstavljeni referat na 5. znanstveni konferenci Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, v organizaciji Pedagoškega inštituta, 9. 9. 2020 (v prostorih ZRC SAZU v Ljubljani).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se