Pouk slovenščine – od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja

Objavljamo prosta vpisna mesta za izobraževalni program Pouk slovenščine – od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja, ki je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih učiteljem šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu.

Program je namenjen profesorjem slovenščine prvostopenjskih oz. nižjih srednjih šol. Skupaj bomo sooblikovali učni načrt za pouk slovenščine, ki bo poenoten za vse prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. V drugem sklopu izobraževanja se bomo pogovorili o načinih preverjanja znanja, različnih tipih nalog v jezikovnih testih ter objektivnih kriterijih ocenjevanja. Skupaj bomo ocenjevali pisne šolske naloge iz slovenščine, svoje popravke in ocene med seboj primerjali ter oblikovali točkovnik za ocenjevanje pisnih izdelkov za rabo v prihodnje.

Pri plačilu kotizacije (150,00 €) lahko profesorji, ki ste zaposleni za nedoločen čas, koristite dobroimetje na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente), za profesorje z zaposlitvijo za določen čas (suplente) je izobraževalni program brezplačen.

Na spletni strani www.slori.org so objavljene osnovne informacije o programu in prijavnica. Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov info@slori.org do torka, 1. 10. 2019.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se