Mednarodni konferenci

Dve zanimivi mednarodni konferenci o večjezičnosti in manjšinskih jezikih, ki bosta potekali v prihodnjih dneh.
Konferenc se bodo z referatom udeležili tudi nekateri raziskovalci in sodelavci Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI).

  • 18. mednarodna konferenca o manjšinskih jezikih (International Conference on Minority Languages – ICML XVIII)

Letošnja mednarodna konferenca o manjšinskih jezikih (ICML XVIII) bo od 24. marca, do petka, 26. marca, v Bilbau v Španiji v organizaciji raziskovalne skupine NOR Univerze v Baskiji. Konferenca bo potekala v spletni obliki. ICML je potujoča konferenca, ki jo vsaki dve leti organizirajo v drugem evropskem mestu, kjer so prisotne manjšine.
Na konferenci bosta z referatom A case study of a school with Slovene as the language of instruction in Vermegliano/Romjan (Italy): Teaching Slovene as L1 in classes with a prevailing Italian-speaking student population nastopila tudi SLORI-jeva raziskovalka dr. Maja Melinc Mlekuž in raziskovalec Univerze v Trstu dr. Federico Tenca Montini. Predstavila bosta rezultate raziskave, zbrane s strukturiranimi vprašalniki in poglobljenimi intervjuji med starši učencev in učitelji osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu, kjer prevladujejo učenci iz italijansko govorečih družin.
Več o konferenci na https://icml2021.eus/?lang=en

  • Mednarodna spletna konferenca »Večjezičnost v alpsko-jadranski regiji« (Mehrsprachigkeit im Alpen-Adria-Raum / Multilingualism in the Alps-Adriatic region)

Univerza v Celovcu in Institut fur Kulturanalyse organizirata mednarodno spletno konferenco ”Mehrsprachigkeit im Alpen-Adria-Raum”, ki bo 25. in 26. marca 2021 v spletni obliki. Na konferenci nastopa tudi raziskovalka, docentka na Univerzi na Primorskem in članica Znanstvenega sveta SLORI-ja, dr. Susanna Pertot. Raziskovalka bo predstavila referat z naslovom Vpliv staršev na opredeljevanje jezikovne identitete šole: primer državnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji.
Več o konferenci na https://www.aau.at/kulturanalyse/abteilungen/abteilung-mehrsprachigkeitsforschung/tagung-mehrsprachigkeit-im-alpen-adria-raum/

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se