Promocija jezika med potencialnimi govorci slovenščine

Delovna skupina je odgovorna za:

  • informiranje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin ne-govorcev o prednostih dvojezične vzgoje in izobraževanja ter učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika (npr. staršev otrok, vpisanih v vrtce ali šole s slovenskim učnim jezikom v deželi FJk ter dvojezični večstopenjski zavod v Špetru; obiskovalcev tečajev slovenščine; članov ali obiskovalcev slovenskih društev, ki ne poznajo slovenskega jezika);
  • pripravo gradiv in pripomočkov za promocijo učenja in aktivne rabe slovenskega jezika (zgibank, letakov, publikacij, spletnih gradiv itd.).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se