Priprava učnega gradiva

Skupina bo pripravila izvirna učna gradiva (učbenike, priročnike, učne enote, vaje itd.) za razvijanje ter utrjevanje znanja, spretnosti in veščin v slovenščini pri učencih in dijakih. Gradiva bodo odgovarjala specifičnim potrebam šol s slovenskim učnim jezikom v deželi FJk in dvojezičnega večstopenjskega zavoda v Špetru, kjer so razredi po znanju slovenščine heterogeni, kar je med drugim posledica vpisa otrok iz italijansko govorečih družin.

Prednostne naloge skupine so:

  • priprava in promocija učnih iger pri učenju slovenščine na predšolski ravni;
  • priprava in promocija učnega gradiva za pouk slovenščine na šolski ravni (v osnovnih, prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šolah);
  • priprava in promocija učnega gradiva za odrasle;
  • zbiranje, ovrednotenje in promocija že obstoječega učnega gradiva.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se