Preverjanje in ocenjevanje znanja jezika

Skupina sodelavcev je odgovorna za pripravo testov, gradiv in drugih pripomočkov za preverjanje ter ocenjevanje znanja slovenskega jezika pri različnih ciljnih skupinah.

Med zadolžitve skupine sodi na primer strokovna pomoč, ki jo SLORI nudi Državnemu zavodu za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema INVALSI in Uradu za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Furlanije – Julijske krajine pri pripravi državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se