Lektoriranje

Ponujamo brezplačno lektoriranje krajših slovenskih besedil (vabil, tiskovnih sporočil, obvestil, plakatov, letakov, drugih besedil in dokumentov za javnost) z namenom dviga kakovosti slovenskega jezika v javnem življenju. Obseg prejetih besedil ne sme presegati 1,5 lektorske strani (2.250 znakov s presledki). Naročnik oz. naročnica lahko zaprosi za lekturo največ dvakrat v enem mesecu. Lektorirano besedilo z vidnimi popravki oddelek vrača v roku dveh delovnih dni.

Brezplačna lektorska storitev je prvenstveno namenjena:

  • slovenskim ustanovam, organizacijam in društvom (političnim, kulturnim, športnim, socialnim, mladinskim itd.) pri izvajanju svojih institucionalnih dejavnosti;
  • neslovenskim ustanovam, organizacijam in društvom, ki pri izvajanju svojih institucionalnih dejavnosti uporabljajo tudi slovenščino;
  • vrtcem in šolam s slovenskim učnim jezikom v deželi FJk in dvojezičnemu slovensko-italijanskemu večstopenjskemu zavodu v Špetru;
  • javnim upravam in koncesionarjem, ki so pristojni za uresničevanje pravno-varstvenih določil za slovenski jezik v Italiji;
  • podjetjem in organizacijam, ki poslujejo v slovenščini.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se