Predstavitev rezultatov projekta EDUKA 2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja

Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vljudno vabita na predstavitev rezultatov projekta EDUKA 2 Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki bo v petek, 18. januarja 2019 ob 10.30 uri v predavalnici 2 (pritličje) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana.

Na predstavitvi bodo sodelovale dr. Zaira Vidau, dr. Maja Mezgec, dr. Matejka Grgič in dr. Sara Brezigar. Pozdravni nagovor bo imela dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, prireditev bo povezoval dr. Danijel Grafenauer.

Prof. dr. Sonja Novak Lukanovič → Pozdravne besede
dr. Zaira Vidau → Predstavitev projekta EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja
Projekt EDUKA2 rešuje skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je krepiti te zmogljivosti in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje in z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov.
doc. dr. Maja Mezgec → Predstavitev priročnika za priznavanje nazivov in poklicnih kvalifikacij
Čezmejni študentje so pojav, ki je tipičen za obmejna območja. Ko človek obvlada oba jezika in pozna oba sistema se lahko odloča, na kateri strani meje bo študiral in na kateri se zaposlil. Tu se razvijajo dinamike in procesi, ki imajo samosvojo logiko in smer, saj sledijo potrebam, ki se pojavljajo v prostoru, na obeh straneh meje.
dr. Matejka Grgič → Učno gradivo za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji
V čem se »manjšinske« šole razlikujejo od večinskih? Kako poteka usvajanje in učenje manjšinskega jezika? Zakaj se pri sporazumevalni zmožnosti učencev in dijakov oz. pri nadaljnji rabi manjšinskega jezika zunaj šole kdaj pa kdaj zalomi? Primeri didaktičnih enot.
doc. dr. Sara Brezigar → Učno gradivo za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Oblikovanje didaktičnega gradiva za posredovanje in utrjevanje vsakdanje rabe slovenskega jezika v vrtcih in prvih razredih osnovne šole na osnovi izkušenj in dobrih praks številnih vzgojiteljic in učiteljic drugega ali tujega jezika. Primeri didaktičnih enot.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se